Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUISTERT!

Luistert naar den Wit der Volk'ren, Luistert naar de Stem van God! Door het rauwe oorlogsgitten Galmt een schetterend gebod.

Luistert, bange rampgenooten, Luistert naar den doffen dreun, Die daar aanbonst uit de verte Achter al het moordgekreun.

Hoort het kermen en vervloeken Bij hun roekeloozen gang, Luistert naar de mokerwoorden Van hun daverend gezang.

Met een haat van vele eeuwen Komen daar de drommen aan, Ziet ze dringend en geweldig Wrekend langs de Aarde gaan.

Rijken, opent uwe deuren, Buigt ootmoedig tot den grond, Offert dankbaar al uw have Strooit uw goud als bloemen rond.

Opgejaagde, dwaze heerschers, Siddert voor den donderkreet! Huivert voor de wanhoopsdaden Van den hijgenden proleet!

Sluiten