Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HOLLAND.

In den sneltrein uit het Noorden Zaten rustig en gedwee Ook wat Engelsche Matrozen Van de Timbertown-tournée. Keurig, proper in de plunje, Net gehandschoend en gejast, Gingen ze als tip-top „yachtsmen" Bij de Hagenaars te gast.

't Was weer: Voor een vroolijke performance Voor den grooten watersnood, Die het Timbertown-gezelschap Weer het comité aanbood.

Naast de Engelsche matrozen

Zat een heer uit Amsterdam

Die zijn Engelsch eens wou luchten

En een praatje ondernam.

Maar hij kuchte van verbazing,

Want een Sailor-Engtishman

Zei hem: „Dacht you, good old feüow

„Dat ik soms geen Hollandsch ken?

„Jullie taal, al is ie lastig,

„Spreken we reeds als gesmeerd,

„Want dat hebben ons de vrinden

„Ginds in Groningen geleerd!

Een der goedgezinde jongens Deed op eens 'n lang verhaal 'Met de leukste uitspraakfouten Onzer lieve Moedertaal.

Naast hem zaten ook soldaten Van de Belgische armee, Kern-gezonde Vlaamsche jongens En op weg naar Enschedé.

De welwillende matrozen Spraken hen in 't Hollandsch aan, Maar de Belgische soldaten Wilden niets er van verstaan.

Sluiten