Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTRAFTE KUISCHHEID.

Sjoerd, een brave Friesche jongen, Werd geroepen als soldaat, Even als zijn kameraden... Moest hij voor den Keuringsraad.

Bevend stapte hij naar binnen, Hevig werd hij aangedaan: Toen hij daar zijn eigen makkers Zoo maar moedernaakt zag staan.

Blozend, als een schuchter meisje, Kwam ook hij daar aan de beurt. „Kom, ontkleed je", zei de dokter,. „Jongeman, je wordt gekeurd!"

Hij ontdeed zich van zijn jasje, Van zijn vest en boezeroen; Angstig vroeg hij aan den dokter: Of hij alles uit moest doen.

„Ja, natuurlijk, jonge juffer", „Weg dat hempje en die broek!" „Als dat uit moet!" riep de jonkman „Weiger ik het onderzoek!"

Hoe ze hem ook overtuigden, Sjoerd vertikte 't te doen. Naakt kon hij zich niet vertoonen, Voor zijn kuischheid en fatsoen.

„Sjoerd, ga dan maar naar je moesie", Zei een slechte korporaal. „Voor je zware overtreding „Krijg je een proces-verbaal."

Voor de Rechtbank te Leeuwarden, Heeft hij toen terecht gestaan. Kuische, brave jongelingen, Neemt daar nu een voorbeeld aan.

Als men net als Sjoerd wil wezen, Als men even eerbaar is. Krijgt men veertig gulden boete of:

Een maandje hechtenis.

Sluiten