Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„EEN GEDICHT ZONDER SLOT"

Tooneel: is een studeerkamer. Personen: Meneer, Mevrouw en Mevrouw deW.it. , i ,

Meneer

(Alleen, leest hardop uit een dagblad zichzelf nog eens voor:)

De vrouwen lachen luid

ze zijn daarom zottinnen, Ze schamen zich voor niets

wanneer ze ons be..... (wordt geklopt) binnen!

Mevr. de Wit (vrooüjk binnen)

Meneer, ik ben zoo blij

Meneer dat is gezond, Mevrouw. Mevr. de Wit Ik voel me zoo verheugd.... omdat ik van u hou'.

Meneer

Ik ben getrouwd, ....weet «.... Mevr. de WJt dat hoorde ik daareven. Ik kan dus tot mijn spijt,

niet aan uwe zijde leven. Meneer

(schelt eenige malen luidruchtig.) Een oogenblik geduld.

Mevr. de WJt Meneer, wie gaat u schellen? Meneer

Ik heb u aan mijn vrouw

noodwendig voor te stellen. Mevrouw (Haastig binnen)

Wat is er Lodewijk

waarom die bellerij? ' - Meneer

(Ziet Mevr. de Wit vragend aan, voorstellend)

Dit is Mevrouw ?

Mevr. de Wit

Sluiten