Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„WELKOM, EXCELLENTIE".

Een grijze bode spreekt tot Minister Treub

Welkom, welkom Excellentie Druilig weertje, wat zegt u? 'Mag ik u maar weer ontlasten Van uw jas en paraplu?

Nu de heer Van Gijn bedankte Komt u ons zoo goed van pas 't Is alsof uw Excellentie Even met vacantie was.

Kijk, daar is uw oude hoekje Met dezelfde lessenaar Uwe brieven en uw stukken Liggen weer als vroeger klaar.

Hè, mijn oogen werden vochtig Toen ik in de kranten tas Dat u weer bij ons zou komen Met uw slappe spikkeldas.

Brandt mijn kacheltje niet le'.ker Keek ik er niet keurig na? Al die fijne nootjes-kolen Zond ons vrindje Posthuma.

Ja, ik ga u weer verwennen Net zooals ik vroeger deed...

Zie eens voor uw twaalfuurtje

Ligt uw broodkaart al gereed.

Als u mij nu maar laat tobben Loopt hier alles opperbest. U gaat rustig zitten schrijven, Ik bemoei me met de rest.

Als de stukken zijn geteekend Moet u naar de Zitting gaan. Morgen is er Audiëntie Excellentie, denk er aan!

( Pooverdoosie, Excellentie, Zonde dat Ik 't zoo zeg, Blijf nu s.v.p. een poosfe En ga niet zoo gauw meer weg.

Sluiten