Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEWETENSGELD.

& Zoon. 28.3.27.

Agentuur en Tel. Int.

Commissiehandel Fabrikanten van

Hoog Geachte Heer Ontvanger!

Onder letters A. C. H.

Zend ik hierbij duizend gulden

Als restant-belasting na.

Mijn geweten is gaan spreken

Toen ik in de kranten las....

Dat het knoeien met balansen

Nog al wat gevaarlijk was.

Duizend gulden 't is geen beetje

Voor een tobbend fabrikant....

Maar, ik offer ze plichtmatig

Aan het lieve Vaderland.

Nu er van mijn concurrenten

Een zoo aardig is beboet,

Nu die gauwdief door zijn liegen

Voor een maand de kast in moet

Zend ik u, geheel vrijwillig,

Duizend pop gewetensgeld

Want ik ben, als eerlijk koopman,

Op mijn goeden naam gesteld.

Als ze allemaal zoo dachten

Als uw dienaar A. C. H....

Kwam er heel wat meer belasting

In de Vaderlandsche ld.

Nu ik zoo geduldig dokte

Moet 'n ander ook er aan;

Let dus op het lijstje namen

Dat ik hier heb bij gedaan.

Al die heeren (?) z/jn ontduikers

Geef ze hun verdiende loon

Aanbevelend en Hoogachtend, Firma A. C. H. & Zoon

Sluiten