Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meester:

Van die lui in Zierikzee.

Als geen mensch 'tdeé Ga ik verder met de lesjes, En bemoei me er niet mee.

Jan:

Meester, volgens mijn idee, Viel er bij die boerepummels, Heelemaal niets naar beneê!

Piet:

Ik weet hoe 't is gekomen,

Hoe 't is gegaan: Heel die vreeselijke aanslag,

Is maar voor 'n film gedaan. Niets als handige reclame,

Het beteekent niemendal, 't Is weer iets van Billie Rilsie,

't Is een filmgeval.

Sluiten