Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN SALIE IN DOODSNOOD.

Juli 1917.

Hij spreekt:

„Nu we uitgehongerd worden Dwingt men ons tot vechterij,

Nu ze onze kust beschieten Zijn we eindelijk er bij.

Moeten we partij gaan kiezen Moeten we den oorlog in;

Moeten we als bloode jongens Vechten tegen onzen zin?

Moeten we den held gaan spelen Voor ons arme Vaderland;

Moeten we ons laten worgen

.. Door een harde vriendenhand?

Wie zal wel de vijand wezen

Waar we tegen vechten gaan? En wie zal ons komen helpen

Om ons eerlijk bij te staan? Is 't Engeland of Duitschland

Is 't Frankrijk of Japan? Wijst ons, groote Mogendheden

Even onzen vijand an! Als we tegen Duitschland vechten

Zijn we, na een korten strijd, Net als Servië vermorseld

En met-een Oost-In je kwijt!

Gaan we, om ons te verzetten,

Vechten tegen Engeland

Dan gaat onze pracht-kolonie

Even goed in andre hand. Als we tegen niemand vechten

Gaan we van den honger dood! Goedgezinde Mogendheden

Redt ons, helpt ons uit den nood! Hoedt ons voor het lot der Serven

En voor dat van Griekenland! Laat ons rustig, zoetjes leven

Maakt ons volkje niet van kant! Moet 't net als met de Belgen

Sluiten