Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLEN OF DOOD!

Jan Salie spreekt:

„Holland, zorg nu voor je eigen „Maak toch, dat je kolen krijgt, „Weg met pro- of anti-praatjes „Want fe leven wordt bedreigd. „Engeland kan ons niet helpen, „Frankrijk heeft 't zelf niet dik „En de pracht-Amcrikanen „Seinen kort en krachtig: „Stik!" „Kom, we zijn dat flauwe zeuren „Over Duitschgezindheid moe „En we sturen onze mannen „Naar de Duitsche mijnen toe. „Holland, laat fe niet bevriezen Neem het „Hunnen"-voorstel aan, „Laat een leger werkeloozen „Onbevreesd naar Duitschland gaan. „Laat ons zelf gaan kolen delven „Voor de kinders en de vrouw, „Beter heelemaal geen meening „Dan krepeeren van de kou. „Moeten wij hier zitten lijden „Om dat mal geredeneer, „Moeten we als beesten sterven „Zijn wij dan geen mensohen meer? „Hebben we geen recht op leven „Zijn de and'ren meer dan wij? „Leven, leven is de hoofdzaak „En de rest is kletserij. „Let niet op het booze dreigen^ „Hoor dat barre brommen niet „Van de Heeren der Entente „Wacht ons ook niets dan verdriet. „Laat ze onbevreesd maar darren „Met hun lastige gedaas, „Hier gebeurt wat wij bevelen „In ons Land zijn wij de baas.

„Holland, naar de Duitsche mijnen, „Neem nu het houweel ter hand „Hakkend, 'delvende, en gravend „Dienen we het vaderland.

Sluiten