Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOOALS GROOTVADER.

Holland, blijf uw aard bewaren, / Doe niet chic" en elegant", Blijf maar deftig en voorzichtig In uw vroolijk boerenland. Woon in goed gesloten huizen, Maak uw' deuren niet te breed, Hinder niemand met uw weelde, Sluit uw vensters als ge eet.

Mannen, toont geen hooge heupen, Kleedt u niet als meisjes aan, Loopt niet met geschoren koontjes Laat uw volle baarden staan. Maakt geen „ladijs" van uw vrouwen, Zegt niet „bonne" aan de meid, Leert uw dochters keurig koken, Kooplui, blijft zooals ge zijt. Blijft maar doen als dorpelingen, Zelfs al woont ge in een stad, Altijd huiselijk en sober Met uw pijp en avondblad. Kuiert Zondags met de uwen Weltevrêe' een uurtje rond, Eet daarna een Hollandsch kostje, Dat is voedzaam en gezond. Werkt zoo lang ge nog kunt lachen, Arbeid is een medesijn, Grijze menschen sterven eerder Als ze lui en gulzig zijn. Weest bescheiden in uw daden, Dringt uw meening niemand op, Maar wanneer ge hebt te eischen, Toont dan uwen stuggen kop. Laat de vreemden om u lachen, Knipoogt en neemt zelf de ploeg, Holland heeft geen ander noodig, Holland is zich zelf genoeg. Weest geen „gentlemen" maar heeren Noemt een steeg geen „avenue" Hollandt, blijf uw aard bewaren, Holland, dat raadt opa ul

Sluiten