Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN Mr. AUG. PHILIPS.

Een Vredelied.

Philips, onze Amsterdammer, Gaat op reis naar Washington, Hij zal daar iets recht gaan zetten, Wat van Rappard zoo niet kon. Heel ons hebben en ons houwen Is aan hem nu toevertrouwd, August Philips, Nederlander, Zwijg als zilver, spreek als goud.

Zeg de opgewonden Yankees, 'Dat 't schraaltjes bij ons wordt, Koren, kolen en guano, Alles komen we te kort. Toon ze ons rantsoentje koffie, Onze zestien blaadjes thee. Neem als stuk van overtuiging, Ook een oorlogsbroodje mee.

Zeg, dat al die oorlogswinsten, Niet zoo hevig zijn bij ons. Zeg, dat ze bestaan uit schulden En wat valsche zilverbons. Meester Philips, houdt u kranig, Help ons Landje uit den nood, Wees een handige Nick Carter Snor daar onze handelsvloot.

Zeg dat wij die oorlogsmonsters, Allen wenschen naar de Hel. En al is er niet veel koten. Toch bestraft men ze daar wel. Want al branden deze Zondaars, Enkel maar wat in 't begin, Voor het restje van hun straftijd Gaan ze fijn de hooikist in.

August Philips, goede zaken, Wees een kranige gezant, Maak toch van ons aardsche plekje Weer een kaas- en boterland.

Sluiten