Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KIPPENKLAAGZANG.

Hoe bedroevend is de toekomst Van de Nederlandsche kip, Wat mij thans gaat overkomen, Is nog erger dan de pip.

Nimmer had ik van de menschen Zoo iets vreesehjks verwacht, Heel mijn vruchtbare familie Wordt wreedaardig afgeslacht.

Door gebrek aan kippengrutten Wacht mij binnenkort den dood, Sterven moet ik met mijn kuikens En mijn trouwen echtgenoot.

'Ach, hoe bitter, bitter weinig Worden wij toch gewaardeerd, Weldra lig ik stijf-bevroren Onder nul, gekonserveerd.

Heb ik daarvoor heel mijn leven Versche eieren gelegd? Kom ik daarvoor, naakt als Eva, Voor een winkelraam terecht?

Heeft de vader mijner kleine Daarvoor steeds op tijd gekraaid? Dat de stakker als belooning Nu den nek wordt omgedraaid?

Hólland, Holland, wees voorzichtig Spaar uw edel kippehras, Dat gemest, gekookt, gebraden Ooed voor uw gezondheid was!

Zeer geleerde, wijze menschen Luistert naar mijn kippenlied: Vliegen kunt ge als de vogels, Eitjes leggen kunt ge niet!

Sluiten