Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZEEP

Op, verblijde Krekelzanger, Neem een helder vel papier; Schrijf een zoete-zachte-zeep-zang Stem uw actueele lier.

Denk aan VondeVs bruiloftsrijmen Duimen-, palmen-, ellenlang. Kom, de wasscherij bezongen In een kloeke Krekelzang.

Liever gaaft ge heel uw wezen Dichten, dichter, is uw wensch. Liever schiept ge harte-vaerzen, Maar helaas, die leest geen mensch.

Liever ook, zat ge te droomen Met uw pinken in uw haar, Maar dan had de Oude Groene Elke week uw zang niet klaar.

Liever koost ge zwanen-zinnen Vol van kwispeldurigheid. Mijd die en bega uw zangen In de taal van uwen tijd.

Zet uw goedgezinde lezers Familiare rijmpjes voor; Schrijf wat over distributie Over Soda, Zeep en Chloor.

Wijs ze op gebrek aan stijfsel, Troost ze bij hun slappe wasch. Daarmee zijn uw tijdgenooten Zondagsochtends in hun sas.

Leer de fraaie heeren leven Zonder stijve, gladde kraag. Maak ze blij met een verschooning Éénmaal in de veertiendaags.

Help nu medemenschen wenschen, Blijde Krekelrijmelaar, Dat ze zich weer wasschen kunnen dn dit wonderbarend jaar.

Sluiten