Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KUNSTENAAR—KAMERLID

Kunstenaars weest op uw hoede, Als we straks aan 't kiezen gaan Zorg dan dat er in de Kamer Ook voor u wat wordt gedaan. Dat er ook voor uw belangen Iemand aan het laad je zit, Geeft uw veertienduizend stemmen Aan een kunst'naar-Kamerlid.

Hooggeachte Dames, Heeren Stemt op onzen kandidaat, Steunt ons met uw medewerking Als u naar de stembus gaat, Wij waardeeren zeer uw bijval En uw applaudissement, Geeft ons nu in plaats van bloemen Eens 'n Kamerlid present.

Royaards zou ons kunnen helpen Met zijn donderend geluid, Hoe welluidend en bezielend Spreekt hij onze taal niet uit. Met zijn regiseurstalenten Maakte hij de heeren dol, Telkens hoorde men hem brullen: Geen van jullie ken zijn rol.

Mengelberg is ook een beste Voor de tweede-kamer-sleur, In een pittig vierkwartsmaat je Dirigeert hij het gezeur, Op een kunst-subsidie-motie Componeert hij fluks 'n wals, Dikwijls zal hij moeten roepen Duymaer, man wat speel je valsch.

Ruys is ook een zeer geschikte Voor een tweede-kamer stoel, Veel meer nog dan Duys en Kuyper Amuseert hij er de boel, Plotseling wordt er gelachen Heel de boel applaudiseert,

Sluiten