Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

‚ÄěHOUZEE r

Het bestuit van de Regeering Is een groot gebaar van ons, Waarom heeft ons slimme Volkje Nog niet meer van die Loudons? Rijke, fiere Nederlanders* Nu niet ponteneuren gaan; Gaat nu niet Piet Heintje spelen Want Loudon heeft wel gedaan.

Laat hij ons niet de Beschermers... Van de Groote Naties zijn? Maakt hij deze Groote Heeren Niet afhankelijk en klein?

Wat zou Engeland beginnen Zonder onze Handelsvloot? Zonder ons gaan zijn soldaten Zeker van den honger dood. Als ze ons zoo noodig hebben Spelen we voor Leeuw en muis, Als ze ons om schepen vragen Is hun groote zaak niet pluis.

Holland, laat je schepen varen Want ze brengen koren mee, Voor jenever en voor varkens Voor het mesten van uw vee. Niet zoo zeuren, niet zoo dazen Over V'aderlandsche Eer Gokken, sjacheren en gappen Dat beteekent toch veel meer. Weg, met die fatsoens-begrippen Lap die rommel aan je laars, Waarom nu nog eerlijk wezen In een bende scharrelaars? Heel 't menschdom wordt een zoodfe Laat 't rotten tot 't stikt, Smoesjes over recht en plichten Zijn voor ons toch niet geschikt.

Holland laat niet om je lachen Doe toch mee, zooals ae rest, Moet je nu alleen gaan vechten Tegen heel die centenpest?

Sluiten