Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOLLAND'S WARE VIJAND

Nederland, vergroot uw akkers Zaai nu graan en suikerbiet, Ga gelaten honger lijden Voor een andermans verdriet. Laat ze kalm elkaar vermoorden Tot hun waanzin is gedaan, Zorg met ploegen en met eggen Voor uw héérlijk volksbestaan. Laat u niet tot oproer brengen Door een volks-geweldenaar, Buitenshuis hebt ge geen vijand Binnenshuis dreigt u gevaar. Let op al die vrijheids-jankers Stop ze snel het tuchthuis in, Steun de ware vaderlanders Schaar u rond uw Koningin. Katholieken, Protestanten Kweekt de eerbied voor God's Huis, Want uw allerfelste wapen Is uw krachten-gevend Kruis. Mocht de nood nog hooger stijgen Houdt dan zeer gestreng de wacht, Slaat ze neer, die volksmisleiders In uw tweedracht zit hun macht. Met het vleien van de armen Brengt men u tot haat en nijd, Hoedt u voor hun schrander praten Wantrouwt hun weldadigheid. Laat geen een van al die wroeters Naar uw Tweede Kamer gaan, Want ze willen u regeeren Om er centen uit te slaan. Luistert niet naar hunne leugens Spuwt op hun vervloekt geschrijf, Schudt die Vaderland-bespotters Net als luizen van uw lijf. Socialen, Liberalen, Clericalen, werkt en bidt, Weert met uw intelligentie Heel die baantjes-jagers-klit. Nederlanders kent uw vijand, Hij bedreigt uw ideaal, Hij verkoopt u en verraadt u In uw eigen land en taal.

Sluiten