Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP LEVEN EN DOOD

Wilhetmina van Oranje, Eisch, regeer als Koningin En verdeel het laatste voedsel Voor Uw arme Volksgezin. Breek desnoods de hoogste wetten Leg Uw wil op en beveel, Zet de voorraadschuren open En geef iedereen zijn deel.

Hier!! het opgepotte eten Dat de rijke achterhoudt, Hier!! het koren van den werkman Dat de werkman heeft verbouwd. Wat betaald is, is genomen Van het deel dat elk behoort, Wie nu meer wil dan een ander Draagt de schuld van roof en moord! Open!! al die volle ke'ders

Voor de hongersnood begint

Niets is erger dan een moeder Die gaat vechten voor haar kind.

Neen! we zijn geen Volk van schurken Allen zijn we nu gelijk, Holland één en voor elkander Samen tijden, arm en rijk.

'Majesteit, aanvaard de Rechten Van Uw Scepter en Uw Kroon, Gij alleen kunt ons nog redden Op Uw Koninklijke Troon.

Spaar ons Land voor Burgertwisten Dwing ze met Uw Hoogen Wil.

Luister, in de muffe stegen Raast de rauwe honger gil.

Niemand kan ons nu nog helpen Vrienden hebben we niet meer, Majesteit, verdeel het voedsel Koningin, beveel, regeer!

Sluiten