Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YOU NEVER CAN TELL

Kooplui, cargadoors en reeders Luistert naar des Krekels raad.

Weest omzichtig en menschkundig Doet geen onverwachte daad. Zijt, als ware Vaderlanders, Wat wijsgeerig op uw tijd En ge raakt uw dure schepen Nog zoo heelemaal niet kwijt. Laat dat ondoordachte vitten Op Amerika & Zoon. Wantrouw, achterdocht, oj twijfel Waart ge vroeger niet gewoon. Eertijds gingt ge met die firma In hun zaken-doen accoord Eertijds gaaft ge uw millioenen Op hun eerlijk koopmanswoord. Vroeger, cargadoors en reeders, Gaaft ge onbepaald crediet Vroeger gaaft ge kapitalen Waarom doet ge dat nĂ¼ niet? Luistert, Prinsen van den Handel, Luistert naar des Krekels lied. Hebt vertrouwen in zijn zangen, Luistert, hij bedriegt u niet:

Wilt ge zeer verstandig wezen Geeft dan Jonathan & Co. Met een vriendelijken glimlach Heel die mooie vloot cadeau. Biedt ze aan als een presentje Met een Koninklijk gebaar Tracht ze aan u te verplichten Redt ze uit een groot gevaar. Dwingt ze om u te bedanken Weest grootmoedig, hebt den tijd Niets treft inniger en feller Dan gevoel van dankbaarheid. Laat de eene hand maar weten Wat ge met de ander geeft Laat het volk van Wilson voelen Dat het uw vertrouwen heeft.

Sluiten