Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STUMPERS LEEFT! *)

Zelfbeheerschers, levenrekkers Slikt je wrok en woede in! Opslagjagers, haatverkroppers Huichelt voor je huisgezin! Onderwezen armoe-lijders Zwijgt en grijnslacht, kruipt en groet; Laat je hoonen, laat je sarren, Buigt je nekken, want je moet!

Weest bescheiden en toegevend, Kucht bij een beleediging! / Zit tevreden en goedmoedig Voor je centenrekening!

Zoekt geen troostende vermaken, Hebt geen vijand en geen vrind! Draagt geen ongewone dasjes; , Schaamt je voor een vierde kind!

En wanneer je bent verschrompeld, Klaagt dan niet en houdt je mond. Sterft dan zachtjes en gelaten; Stumpers, sterft dan als een hond!

Op naar buiten, naar de bloemen;

Naar de lieve zonneschijn!

Buiten, waar de boomen bloeien

Waar de vrije vogels zijn!

Kop omhoog en oogen open!

Brult een buitensporig lied!

Weg met plichten en met schulden;

Brast en fuift en gaat failliet!

Steelt, wanneer je niet kunt koopen,

Gapt maar, wat er ook gebeurt

Joelt en zwabbert door de straten, /

Drinkt en gilt en wordt bekeurd!

Weg met huichelen en sc/taamte; Weg met goed en weg met kwaad Dondert los en weest bezeten, Vecht en ranselt, zoent en haat! Hoont, beleedigt en vernedert, Tot de wereld van je beeft! Haatverkroppers, leedvergeters, Arme, arme stumpers... leeft!

*) Omdat dit onderwerp ongeveer gelijkluidend door anderen werd behandeld moeten de belangstellenden weten dat dit gedichtje 26 Maart 1916 geschreven werd.

Sluiten