Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LUPINE

Kloeke landman, zaai Lupine Op uw akker en uw land. Zonder koemest en salpeter Helpt u deze stikstofplant.

Bóeren, tuinders, planiers, kweekers, Mannen van de zeis en ploeg; Op uw moebegroeide — gronden Komt er nimmer mest genoeg.

Denkt aan onze suikerbieten, Zorgt voor ons gezegend graan. Op uw Godgevallig werken Steunt ons vrije Volksbestaan.

Rappe landman, zaai Lupine, Witte, gele, naar het hoort. Veldlaterus, Sanadella Roode klaver en maar voort.

Grauwe Wikken, Hopiupsklaver, Doet uw keuze, wat u past; Zonder deze lieve planten Komt ons Vaderland in last.

Zaai Lupine op uw velden

Van wat minder kwaliteit

Zaai Lupine, forsche landman, En ge zaait Neutraliteit!

Sluiten