Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden niet de minste gunstige uitwerking gehad. Waarom ook niet zelf gegaan, eens gaan praten ? Och, zoo'n totale ommekeer, zulk een ongewone uiting leek niet onaardig voor een keer of wat. Voor stemmiger aangelegden onder zijn lezers was het werkelijk een feest geweest, maar het dreigde een gewoonte te worden, de uiting van een geheel andere denk- en doenwijze, een nieuwe richting en dat... en dat...

— Ja, u begrijpt mijnheer, we zijn er natuurlijk diep van overtuigd, we eischen vrijheid, volledige vrijheid voor ons zelf; we dienen geen eng kringetje en natuurlijk, laten we alle mogelijke vrijheid ook aan onze medewerkers.

Wie schrijft er nu een kunstenaar de wet voor, niet waar? Maarre... ziet u... we hebben ook onze lezers... niet, dat ze u niet mogen... stapels brieven, mijnheer, zijn er bij de redactie ingekomen, vol instemming... maar re... natuurlijk... we hebben ook nog andere... die... nu ja... niet zóó geestdriftig zijn, enne... ook wel een beetje, hebben we onze grenzen... Een scheiding moet er ten slotte toch zijn, niet waar?...

— In ronde, onnoozele woorden, u wilde me komen zeggen, antwoordde hij koel, blijf bij uw oude wijze van schrijven, het werkelijke rondom u,... laat dat andere rusten...

— Juist, mijnheer, rusten, dat is het ware woord. Eigenlijk klinkt het nog wel een beetje te hard, maar, zooals ik zei, uw overtuiging is natuurlijk de uwe, doch dat diepere, zooals u dat zelf noemt, dat boven dit leven

Sluiten