Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaande, of beter en juister; dat niet geziene, alleen maar verbeelde, dat gaat er bij allen niet in, dat kunnen we niet toelaten op den duur... De werkelijkheid, mijnheer...

— 'k Zou u willen tegenspreken en gemakkelijk van uw ongelijk kunnen overtuigen, maar wat nut? Elk zijn overtuiging immers! Een eerlijk mensch schrijft nu eenmaal zooals hij is. Zijn eigen inzicht, en meer nog, zijn diep gezeten waardeering, zijn sterk-en-teere liefde verloochenen gaat niet op den duur; en uit bangheid verbergen?...

Wie zich schaamt voor 't geen hij waardeert, veroordeelt zich zelf als karakter. Een huichelaar kan het een tijdje volhouden, maar geeft dan tevens al blijken genoeg, dat zijn genegenheid nog niet sterker is dan de dood. En zulk een liefde is toch de ziel van alle kunst. Ik ben nu eenmaal Roomsch, mijnheer, — ja, dat is het juiste woord, — Roomsch in allen eenvoud van gewone menschen. Vroeger was ik dat niet. En wanneer mijn schrijven weer anders wordt, denk dan gerust, dat ik zelf veranderd ben in mijn diepste overtuiging en mijn grootste liefde

Maar waarom al dat gepraat? Beiden weten we veel te goed, wat er aan schort. Onze overtuiging, niet waar ? Die treedt altijd en overal in de plaats van de vrijheid.... Dat vroegere bestaat voor mij niet meer, tenzij als een verleden en juist geen prettig...

— Dus u blijft bij uw richting?...

— Ik hoop er verder in te gaan. Mijn eigen wezen wil de diepte en hoogte in... Vroeger heb ik het eens gezegd,

Sluiten