Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je voeten staat, kijk er dan eens in, zoo ge beslist wilt, en dan nog zul je er niet beter van worden."

Nou, die was ook goed!... Als je wat meer weet!... Wat zou hij nog moeten weten? Dachten ze, dat hij nog zoo'n onnoozel schaap was?... Ze wou├źn hem dom houden, natuurlijk, een bewaarschoolbroekje... Dank je lekker... Hij verborg het boek, las het stil, nu expres.

Hoe meer hij zich gaf aan zijn opkomende begeerten, des te heviger, des te woeliger werd in hem de ontevredenheid. Want met zijn Roomsch geloof lag hij hoe langer hoe meer overhoop. Zoolang hij thuis was, werd dat voor hem een geregelde kwelling.

Hij kon er niet buiten, minstens nu en dan te gaan biechten. Het werd hem wel niet op dag en uur voorgeschreven, maar ze letten er toch op; anders was hij dadelijk voor de poes en zeiden ze zeker, dat hij al slecht was.

Slecht! lachte hij.

Soms bekende hij al eens alles, had dan ook wel een oogenblik het besluit om zich te beteren, want dan gevoelde hij zich te eerlijk om te huichelen, schold hij zichzelf voor een eng stuk vent.

Achteraf vond hij het lam, dat het weer niet in orde was geweest. Maar een paar dagen later ging het weer denzelfden weg; langs dezelfde, uiterlijk-eerlijke verontschuldigingen; dat hij het toch maar deed voor stijl, voor ontwikkeling,... dat het niet gebeurde om er kwaad mee te doen, dat hij er niet buiten kon... Hij ging bij een vreemde... weer bij een andere... maar voelde zelf: hij

2

Sluiten