Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En die hem kenden van vroeger, zagen vreemd op.

Daar waren er, die zijn stem verstonden en zijn woord begrepen, die begonnen te denken zelf en begonnen te keeren...

Maar velen, die vroeger zoo gretig luisterden naar hetgeen hij zei, die hem prezen als moedig en wijs, een leider, — bleven nu staan, zagen hem voortgaan op andere paden,... durfden niet, wilden niet...

Zij keerden om en zeiden tot anderen met weemoed, en een weinig wrevel: Hij is gegaan... ginds staat hij... en wacht... en roept...

Sluiten