Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trof haar op een Zondag, toen ze vóór de predikatie hoorde afkondigen: „Wie zich nog wenscht op te geven als lid der Derde Orde, wordt verzocht, dit uiterlijk vandaag te doen."

Ze wist immers heel goed, dat het meer gebeurde; ze wist, dat er een congregatie der Derde Orde bestond, ze kende wel meisjes, die er onder waren, ze had herhaaldelijk dat hooren aflezen, vergaderingen hooren afkondigen, de dagen van vollen aflaat en feesten, en nooit had het haar getroffen, nooit meer dan gewonen indruk op haar gemaakt, en nu, nu liet de gedachte haar niet los onder de H. Mis: als ik ook,eens!... Scherper en scherper drongen vroegere denkbeelden, die met die gedachte in verband stonden bij haar op. Ze herinnerde zich, dat ze er wel eens mee had hooren lachen! Dat er op de fabriek wel eens over gespot werd. Ook het meisje, dat ze toen zoo flink voor d'r overtuiging had hooren uitkomen, was er lid van, want daar had er toen een smalend gezeid: „ Die is ook bij den derden regel, een halve non, een kwezel!" Ze wisten het er ook wel bij aan te geven, als er iets gebeurd was, wat gepraat verwekte. Zoo gauw werd er gespot: en die is nog wel in de Derde Orde!"

Ook toen was dat langs haar heengegaan. Nu echter viel het haar op, dat er wel iets bizonders achter school; op zulken werd meer gelet, daar verwachtte men meer van.

Als ze 't moeder eens voorstelde! Het was haar een welkom iets. Dan kon ze zich toch in iets tegemoetkomen met haar begeerte naar 't klooster. Na de heilige Mis,

Sluiten