Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zei hij wat ei omging in zijn ziel. »Dit is de dag, dien de Heer gemaakt heeft... Hoe blijde hebt ge gewacht!... Hoe vurig verlangd!... Hoe dikwijls met heimwee overpeinsd: wanneer, wanneer?...

Jezus wacht u nu... Gij moogt komen... Wilt ge voor Jezus zijn? Neen, Hij gebiedt het u niet... Gij kunt Hem toch liefhebben... Hij wil u toch beminnen... Maar ziet: hoe arm Hij is, hoe nederig, hoe nietig hier verborgen... Hoort hoe Hij vraagt... De wereld wenkt, daar zijn er misschien nog, die op u wachten, die hopen op uw terugkeer. Gij moogt nog gaan, gij moogt nog de liefde genieten naar Gods wet in de wereld. Jezus laat u vrij. Wat wilt ge ?

Ook buiten het klooster kunt ge veel goed doen, heilig worden. Daar wacht ü genoegen, hier het kruis. Want, wilt gij het kruis niet in het klooster, dan vindt gij er geen geluk. Doch wilt gij het kruis, dan hebt ge ook den Christus, en met Christus hebt gij den hemel, want Hij is God... Het kruis van den Heiland, die driemaal viel en opstond en ging den lastigen, moeilijken weg van zijn lijden.

Het kruis van den Meester, die geklonken hing aan het hout van schande met die grove en harde nagelen, die daar hing, bloedend uit duizend wonden, bloedend ten dood.

Wilt gij Hem, tot een bruidegom? Even zweeg hij. Wat was het stil, angstig stil! Toen ging hij voort en een lach sloeg door zijn geluid. „O, Iaat uw liefde vrij uit

Sluiten