Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overgaan? Waarom? als ze bad? Was het dan niet iets goeds ? Ze wou het toch eenig en alleen doen voor onzen lieven Heer ?!

Moeder bemerkte niet, dat Christien's avondgebed wat langer duurde dan gewoonlijk. Dat was den laatsten tijd al wel eens meer gebeurd. Ze moest toch dikwijls nog de twaalf Onze vaders en Weesgegroeten en Gloriezij-den-Vaders bidden voor de Derde Orde.

Heel die week was voor haar een bang uitzien naar Zaterdag, die komen zou en beslissen over haar plan. Hoe langer ze er over dacht, hoe hartelijker zij er voor bad, des te sterker, des te vaster werd haar wil.

De biechtvader vond haar nog even kalm en veilig om haar voornemen te vervullen als de week te voren. Ze vroeg het weer, wijl het haar toescheen, dat de priester er anders niet aan denken zou. Zoo gewoon en zoo zonder de minste toespeling sprak hij over hare kleine fouten, over den ernstigen wil zich juist in het kleine meer en meer te beheerschen. Ze begon er toen zelf over, zei, dat ze gebeden had en nog éven sterk het begeerde te doen. „Als ik het nu morgen mocht doen, voegde ze er bij, dan zal Maria me wel helpen". De biechtvader meende niet te moeten weigeren: ze was braaf en sterk, een vroolijke, werkzame ziel; eene, die nuchter en kalm haar ernstige plichten kon doen, zonder toe te geven aan grillen en gevoeligheidjes.

— Nu goed dan. Morgen, na de H. Communie. Maar voor geen langeren tijd dan tot Kerstmis."

Sluiten