Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doel; ze bleef kort bij moeder, en zou van de Waarde Moeder wel gedaan krijgen, dat ze haar dikwijls mocht komen bezoeken.

IX.

Zelf was Christien naar het gasthuis geweest. Al heel gauw had de Waarde Moeder in de bezorgdheid van dat kind haar groote en mooie liefde gezien. Ze hoorde, hoe ze aanbood, elke week van haar verdiensten nog te zullen bijdragen voor de verpleging van moeder. Maar mocht ze haar dan dikwijls komen bezoeken? Niemand meer had ze op de wereld dan moeder; nooit zou ze haar hebben laten weggaan, maar ze was wel gedwongen: zóó kon het niet blijven. Het bezoek zou toch nooit lang kunnen duren, behalve 's Zondagsmiddags. Als ze *s avonds een half uurtje mocht komen praten. Om zes uur ging de fabriek uit, tegen half zeven zou ze er dan altijd zijn.

— Kom maar gerust, zoo dikwijls als ge wilt. Dat is eigenlijk wel geen gewoonte, doch een enkele uitzondering kan daar geen kwaad aan doen. Moeder komt dus morgen? Mooi, dan is alles in orde. Ik zal er zuster Stephana wel van op de hoogte brengen, daar zult ge 't wel mee kunnen vinden, denk ik.

De uiterlijke toebereidselen waren gauw klaar. Het ergste kwam echter nog. Sinds ze met haar moeder overeengekomen was, dat ze naar het gasthuis zou gaan, behoefden ze elkaar maar aan te zien, om stil te worden van groote droefenis.

Sluiten