Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de rimpels om uw mond; maar meent ge 't ernstig?...

— Staat mijn gezicht naar gekken, Heer ?

— Zoo gij 't meent, zou 't kunnen...

— Een looze schalk, gij!... Wat voor macht zoudt gij hier hébben? zoo'n vreemde!... Nooit nog zag ik uw gezicht...

— Toch wist ik uw pijn, meen ik. Ik weet nog meer... maar moet ik gaan, zoo'n vreemde ?...

Hij wist het, ja! Een wijze leek hij, die 't geheim zag blinken als een licht in de verre donkerte van zijn droefheid-volle borst.

— Toe, wat moet ik u geven?... vroeg hij vol argwaan.

— 't Is u veel waard, heer! Zonder dat ambt wordt uw leven een zwaardere last, dan jaar en dag het werk te doen van zeven slaven, want lichaamsmoeheid weegt niet tegen geestespijn, en geen ellende is grooter dan een ziel in armoe, die den schoonsten schat zich ontstolen ziet!

— Arm ben ik, dat zegt gij goed! Arm, midden in mijn goud en goed. Veel liever waar ik dood, dan dat ik jaren nog zoo'n zwaar bestaan moet sleepen... Hoeveel gouden daalders zal ik u geven, vreemde?...

— Gouden daalders?... Geld?... Bah! wat waarde heeft het voor een wijze?? Wie't veel heeft, gooit het weg, die zou wel anders willen zijn, om 't zuivere genoegen van een matig rijk bestaan te kunnen smaken.

— Wat vraagt ge dan? Een huis of land of bosschen, slaven, vee?

— Zou 'k lasten op mij laden? lederen dag van zorg

Sluiten