Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heel zijn verhaal bekende hij aan den bisschop, die vol ontroering hem in zijn armen sloot, en weigerde eerst hem van zijn ambt te ontheffen.

Theophilus drong aan: kon er een beter boete voor zijn hoogmoed worden uitgedacht?

Later woonde hij als een kluizenaar in de eenzaamheid en overdacht in droefheid zijn dwaas en zondig leven; maar blijde werd hij bij het herdenken van Gods liefde, en hij werd niet moe het Ave te herhalen ter eere van Gods Moeder, die ook de zijne was.

Sluiten