Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de onhandigheid van hun koetsier vernietigd. Wanneer het ten minste 't leven was van een mensch uit het volk.

De tegenstellingen waren op de spits gedreven, doch in de wereld der rijken werd minder overdadig luxevertoon op straat gebracht dan enkele tientallen jaren tevoren. In kapsels en toiletten heerschte zelfs bedriegelijk vertoon van eenvoud: men droeg byouterieên van staal en de vrouwen zochten in de lijnen van hare costumes den simpelen snit te benaderen, die paste bij het nieuwe leven dat zij leidden, leven, waarin men wetenschap en filosofie -r of wat daar voor doorging — begon na te jagen met dezelfde koortsige gretigheid, waarmede een vroeger geslacht liefdesavonturen zocht. De zucht naar liefdesavonturen, naar liaisons en amours van allerlei aard was niet gedoofd, maar men vond daar alleen geen bevrediging meer in; die avontuurtjes mèt de toiletzorgen waren niet langer in staat de verveling en levenshonger te verdrijven uit de harten der vrouwen, die geen levenstaak vonden : colleges en lezingen lokten nu de vrouwen

Sluiten