Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haar gestalte was tenger en de teedere ronding van hals en heupen wees op een nauw volwassen-zijn; haar hoofd, neergebogen naar het werk, zoodat het gezicht in schaduw bleef, torschte een rijkdom van aschblond haar, laag gekapt met krullen a 1'enfant en ongepoederd; haar kleedje van wit ninon deed buitengewoon simpel aan, zelfs bij de eenvoudiger smaak door de mode sinds eenigen tijd voorgeschreven; hare handen, die 't gouden schaartje en de borduurnaald om beurten hanteerden, kwamen fijn en blank te voorschijn uit de strookjes van fijn mousseline, die de mouwen afmaakten.

Toen de zon plotseling helleren schijn goot in het vertrek, lichtte zij het hoofd op, zoodat haar gezichtsovaal, blank met fijn geteekende blos, zich scherp aflijnde tegen de donkerder kamerruimte achter haar.

De amandelvormige oogen, diep blauw onder de donkere wimpers en wenkbrauwen, borgen in hun opslag iets van den argeloozen ernst, waarmede kinderoogen een oudere wel kunnen verwonderen, het voorhoofd was effen en glad als dat van een kind, doch om den kleinen

Sluiten