Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. Ik moést je even zien en vertellen van alles wat er gebeurd is en gebeuren zal."

Henriëtte trok haar mee de kamer in, duwde haar zachtjes neer in een stoel.

„Gebeuren zal?" vroeg zij belangstellend, haar gezicht naar de andere overgebogen.

Marie Louise lachte.

„]e weet toch, dat Moeder mij gisteren uit het klooster is komen halen? En dat ik over twee weken ga trouwen?"

„Zoo spoedig al?"

Henriëtte's gezicht verernstigde zich als onder invloed van een gedachte, die zij niet uit wüde spreken.

De andere knikte en verschikte voorzichtig iets aan de krullen bij hare slapen.

„Gisteren heb ik hem gezien, mijn aanstaanden man, de Vicomte de Prade. Vader had hem voor 't diner genoodigd en later is het huwelijks%£ntract geteekend."

„En?"

Henriëtte's blauwe oogen blikten strak de ander aan. Marie Louise haalde even, bijna onmerkbaar, de schouders op.

Sluiten