Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat is mijn Friesche bloed. Wij Friezen, wij Hollanders, kan ik wel zeggen, nemen alles wat zwaarder op."

„O, maar dat is tegenwoordig immers juist de'bon ton. Iedereen doet zijn best alles zwaar op te nemen."

„Dé liefde ook?"

„Ja, de liefde ook. Wij wachten op een groote passie."

„En de vicomte de Prade?"

Henriëtte deed hare vragen op stillen toon, waarin een zweem van goedigen spot prikkelend werkte op de andere.

Marie Louise trok een stoel bij en kwam kinderlijk-vertrouwelijk dicht naast haar zitten.

„Weet je wat ik zou willen?" vroeg ze fluisterend en de poeder op haar gezichtje liet gloeienden blos doorschemeren. „Dat 't geen mode was een groote passie te hebben. Dat Rousseau nooit bestaan had."

„Rousseau?" vroeg Henriëtte lachend. „Hij heeft toch die groote passie uitgevonden. En al de andere philosofen met hun ernst! En al de geleerdheid, die we nu moeten

Sluiten