Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Henriëtte Amélie was na het bezoek van Marie Louise achtergebleven in stil-peinsgrage stemming; haar borduurwerk rustte en toen het middagmaal werd opgedragen, was zij dankbaar, alleen te zijn, daar de pensionnaire, met wie zij anders samen aanzat, dien dag was uitgegaan.

Dit samen middagmalen met één der pensionnaires, ^elf gekozen gezelschap, was Henriëtte begonnen, sinds zij, van het vorige jaar af, het klooster als retraite-oord beschouwde, meer dan als een pensionnaat, waar zij, als de andere* jonge pensionnaires, klaar gemaakt werd voor het verkeer in de wereld.

Wel had zij, al de jaren van haar hierzijn geweten, dat haar geen tehuis in de wereld daarbuiten wachtte, maar zoolang zij met de andere jonge meisjes gelijk op leefde en lessen

Sluiten