Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bonden. Ten minste, wanneer de oude banden geenerlei voorrecht boden.

Want zij wist ook, hoe vele ouders hunne dochters met opzet in een klooster onderbrachten, bestemd voor de maatschappelijk hoogst geplaatsten, inde verwachting, dat vriendschapsbanden, in de meisjesjaren zoo gemakkelijk geknoopt, later, in de wereld, dien dochters ten voordeel zouden zijn.

Doch vriendschap met haar kon geen enkel maatschappelijk voorrecht medebrengen.

Ook maakte het haar niet droef, dat Marie Louise voortaan ver van haar af zou zijn; en hierin erkende zij, hoe hare genegenheid voor het gezellinnetje toch niet diep was geweest. Het bracht haar slechts in één dier meditatieve stemmingen, die zij gekend had van kind-af, gevolg van haar allééne leven.

Zij, de dochter van Willem van Haren, Nederlandsen ambassadeur aan het Brusselsche Hof en spruit van één der oudste adellijke geslachten, erfgename van haar vaders onafhankelijken fleren geest, van zijn zin voor dichtkunst, voor muziek en wetenschap, was niet meer dan een déclassée;

Sluiten