Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar reeds als kind een verlangen, zich toe te wijden, zich te ^jeven aan iemand, die haar noodig had, verlangen, dat haar nu soms de borst zwaar maakte als heimwee naar een geliefd verlaten tehuis. Doch zij had dat tehuis nooit bezeten; het leven zette haar op een eenzame plaats: vrij van zorgen, doch zonder innige banden.

In het klooster, waarheen zij na haar ooms dood op raad van Fransche vrienden was gezonden, had zij zich geliefd gemaakt bij de nonnen en de mede-pensionnaires; zij had door relaties van haar vader en haar oom enkele vrienden buiten het klooster en leefde voor 't uiterlijk tevreden, las veel en was een opgewekt genoot voor wie zij haar gezelschap gaf.

Maar onder die rust brandde het oude verlangen, dat er iemand zou komen, die haar noodig had, niet voor een oogenblik en voor een deel, doch voor altoos en gansch.

Door hare meisjesdroomen waarden gestalten van onbekenden, waaruit zich één los zou maken, één die haar opeischen zou voor zich alleen en aan wien zij zich juichend zou geven.

Sluiten