Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beseffen, terwijl zij Maar terstond bijna

drong zij de bitterheid weg; ook haar tijd zou komen.

Na het middagmaal nam zij Rousseau's Nouvelle Héloïse, den roman door vele vrouwen vereerd als den bijbel der liefde.

Ook Henriëtte was dit boek innig lief geworden, sinds zij het een jaar tevoren voor 't eerst had gelezen; niet de passie die er in laaide, wekte de sterkste trilling in haar hart, doch de echtheid der belevingen, de roep op gevoel, meer dan op esprit, de liefde ook voor de natuur en de levensdurf, waarmede St. Preux en Julie zich gaven aan een groote, waarachtige passie.

Zij wist, dat ook zijzelve zóó zou kunnen handelen; in haar brandde haat tegen wat gekunsteld was en een dorst om waar te zijn.

Dorst, die stond gelescht te worden door den nieuwen tijdstroom van frischheid en terugkeer tot de natuur.

In Henriëtte Amélie stak geen apostelenaard : zij verlangde niet invloed te oefenen naar buiten, haar leven zou goed zijn, wanneer zij zich aan

Sluiten