Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wist, dat deze termen veel gebruikt werden in een vriendschapsverhouding tusschen vrouwen, maar zijzelve vond niet dadelijk woorden om er naar behooren op te antwoorden. Mevrouw Priaville was haar bijna vreemd en zij had in zichzelve geen bijzondere sympathie jegens de vicomtesse ontdekt. > •

Zoo zwegen beiden, Henriëtte zoekend naar woorden, de bezoekster zonder eenige gêne, wachtend in bestuurd gracieuse geduldshouding.

Eindelijk vond Henriëtte: „Ik heb ook een bijzonder aangename herinnering behouden aan mijn bezoek bij u. Aan de muziek vooral, en aan het gezelschap natuurlijk," voegde zij er ietwat verlegen bij.

De vicomtesse raakte even haar hand aan.

„Ik hoop, dat wij elkander nog nader zullen komen," fluisterde zij.

Henriëtte keek haar vragend aan, doch de bezoekster hield hare wimpers neergeslagen, zoodat in hare oogen niet te lezen viel; schijnbaar gaf zij alle aandacht aan een luchtig spel van hare vingers met den waaier.

Plotseling zeide zij:

Sluiten