Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlegen, maar ik ben er héél héél blijde mee," klonk haar betuiging.

De vicomtesse glimlachte met kwijnende vriendelijkheid. Ik ben verrukt, dat ik je verblijf eens zien mag. ,,'n Lieve kamer. Die portretten..

„Mijn vader en mijn oom," vertelde Henriëtte gereedeüjk. ,,'t Zijn copieën ; de orgineelen berusten in Holland."

„Heb je een aangename slaapkamer ook,?" informeerde de bezoekster.

„Wilt u ze zien?"

Henriëtte rees op en ging vóór naar het slaapvertrek, grenzend aan haar zitkamer : ruim en luchtig, en gemeubeld met meubels van wortelhout, waarvan de zware toilettafel 't meest de aandacht trok.

Tegen den achterwand stonden twee ledikanten met blauw overbloemde gordijnen; in het schemerige middaglicht schenen ze donker en groot.

„Heb je de kamer niet alleen in gébruik?" vroeg Madame de Priaville en in haar stem klonk bedwongen teleurstelling door.

„Gewoonlijk wel, Madame. Nu en dan, als het klooster heel vol is, komt één der pension-

Sluiten