Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Je bent waarlijk al te bescheiden." „Hoe zoo, Madame?"

„Wel..." de vicomtesse wiegde langzaam haar hoofd heen en weer.

„Kun je je niet voorstellen, dat iemand verlangt een poos met je samen te zijn?"

Henriëtte bloosde, maar wist het compliment niet dadelijk schertsend te beantwoorden.

„En hoe lang zoudt u ... ?" vroeg zij ietwat benepen.

De vicomtesse boog het hoofd, gaf nu weer schijnbaar alle aandacht aan haar voetje, dat uittippend onder den rok, in de breede en platte schoen van kinderlijken vorm leek. Haar mond bewoog bijna niet, terwijl zij antwoordde:

„Eén of twee weken."

„Zoo lang?" viel Henriëtte in. „Dat is waarlijk onmogelijk. De Abdis zou het niet toestaan."

„Waarom niet?"

„Zij houdt niet van logeergasten bij depensionnaires. En — maar laten wij eerst teruggaan naar de andere kamer, 't is hier koud."

„Ja!"

Sluiten