Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jarenlang wachtte zij tevergeefs op de bevrediging van dat verlangen.

Nu, enkele weken geleden, was de comte de Mirabeau in haar leven verschenen, de man over wien veel gesproken en nog meer gefluisterd werd, de vreemde, in zijn grootheid nog onbegrepen revolutionnaire geest, die in opstandigheid zich telkens weer vergrepen had aan het gezag van zijn vader en de wetten der samenleving. Men sprak van hem als van een genialen losbol, een lastigen woelgeest, die de laatste jaren twee opzienbarende processen tegen zich had gevoerd gezien; het,eerste wegens ontvoering van Madame de Monnier, het tweede tengevolge van den eisch tot „Séparation de corps",* door zijne echtgenoote tegen hem gevoerd. Proces, waarin de vrouw overwonnen had, doch dat aan de Mirabeau de glorie had gebracht van een pleidooi, zóó ontroerend, als misschien nooit voor eenige rechtbank gehouden was. Na dit pleidooi was voor

* Wat wij noemen: scheiding van tafel en bed. Echtscheiding, „DÏvorce",* stond de wet niet toe.

Sluiten