Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't eerst door heel het land het woord „geniaal" in verband met zijn naam genoemd.

Doch dit preadicaat verhinderde niet, dat in de groote wereld de deuren voor hem gesloten werden; men duldde daar geen man, die openlijk geschandaliseerd had, wat alleen in het verborgen — zij het van iedereen geweten — mocht verbroken worden. In die wereld verdroeg men geen schending der vormen, de comte de Mirabeau had zich door zijn gedrag en vooral door zijn geschriften, die het privilege van de familie-vaders en van de machtigen in het algemeen aantastten, onwaardig getoond te verkeeren in de kringen, waartoe hij door geboorte behoorde.

Zijn vader, de marquis, „1'Ami de 1'homme", zooals zijn bijnaam luidde, had de hand van hem afgetrokken, de comte had zich daartegenover weder met zijne moeder verzoend, een vrouw, wier gedrag ergernis had gegeven door een soort vulgaire luidruchtigheid, niet passend bij de gebruiken in de „société", waar men in de eerste plaats harmonie verlangde en demping van al wat luider op kon klinken dan de rest.

Sluiten