Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich zonder weerstand over aan de bekoring der vrouw, die zijn pad kruiste. Hij stond in een critiek tijdperk van zijn leven, waarin van jongsaf alles met schokken was gegaan, met plotselinge dalingen en rijzingen; het verleden scheen hem los te laten: de vroegere kringen, waarin hij verkeerd had, gaven hem prijs, doch zijn geest bereidde nieuwe daden voor, grooter en van wijder strekking, dan die iemand van hem verwachtte.

Het avontuurtje met de vicomtesse de Priaville bracht hem wat verpoozing in het rustelooze werken van zijn geest.

Voor haar beteekende het a/Zes, was het 't nieuwe, het geweldige, waarop zij al de jaren van haar huwelijk gewacht had. Dat wat de catastrofe kon brengen.

Zij had nu iets om te verbergen voor haar man, iets dat haar noopte zijn gangen na te gaan, te berekenen wanneer hij van huis zou gaan en wanneer terugkomen. Want zij besefte, dat de vicomte, wanneer hij haar langer dan een oogenblik en in intiemer samenzijn dan in een salon vol bezoekers, met de Mirabeau

Sluiten