Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar huis open voor een kleinen kring van vrienden en bekenden, die in haar salon muziek kwamen maken, tric-trac spelen of zich vermaken met de nieuwste gezelschapsspelen. Waar tusschendoor de nieuwste anecdotes werden verteld en het nieuwste bon-mot gelanceerd.

Voor het souper vroeg zij nooit gasten: dit nam zij alleen of met een enkele, aan wien zij bijzondere gunst wilde verleenen; doch aan de diner-tafel zaten dagelijks enkele gènoodigden aan^

Henriëtte Amélie werd door de gastvrouw ontvangen met dezelfde ietwat gekunstelde hartelijkheid, waarmede zij haar den vorigen dag had uitgenoodigd en waartegenover Henriëtte haar eigen eenvoudige vriendelijkheid gaf, echter met een onwillekeurige reserve, die zij niet in zich beredeneerde, doch instinctmatig behield tegenover de vicomtesse.

Terwijl zij haar gast welkomde, liet de vicomtesse zich niets ontgaan van Henriëtte's uiterlijk; achter de half gezonken leden betuurden de oogen scherp elk détail. Henriëtte had zich voor het bezoek gekleed in een kleedje van staalblauwe zijde, spencer en rok luchtig versierd

Sluiten