Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vicomtesse, aan den overkant der tafel, merkte met lichte ergernis op, hoe die twee jonge menschen een ernstig gesprek voerden; dit was niet de bon ton aan 't diner: men sprak daar weinig of vertelde iets dat allen kon interesseeren. Zij toonde echter geen spoor van misnoegen, wist alleen als onopzettelijk den abbé naast haar af te lokken van zijn poularde de Rennes en hem aan het praten te krijgen.

„Abbé, u heeft nog altijd beloofd het verhaal te doen van den man in de flesch," zeide zij, met haar lippen nippend aan het glas in haar hand.

De abbé liet mes en vork rusten en wendde zijn gezicht met de guitige bruine oogen naar de gastvrouw.

„Verlangt Madame dat verhaal nu te hooren?"

De vicomtesse het even de oogleden dalen ten teeken van bevestigend antwoord.

De abbé liet mes en vork los en streek als liefkoozend met de vingers langs het fijn damasten tafellaken.

„Eh bien... Het gebeurde in Londen."

„Ah! in Londen!" kwam de comtesse de

Sluiten