Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen spraken in denzelfden ietwat gedempten toon; de mannen trachtten „mooi" te zijn en de vrouwen benaderden in kleeding en kapsel den vorm der mannenkleeding en mannenkapsels.

Door de oudere bezoekers en bezoeksters, werd tric-trac gespeeld, een groep jongeren vermaakte zich met het als charade vertoonen van spreekwoorden.

Enkelen hadden zich om de clavecimbaal geschikt, waarop een jong artiest zijn nieuwste compositie voorspeelde.

Henriëtte had zich bij deze groep gevoegd;: zij hield innig veel van muziek en gaf in het klooster voor eigen genoegen zangles aan de pensionnaires.

Bij het komen der gasten had zij zich met: nieuwsgierigheid afgevraagd of de comte de Mirabeau ook onder hen zou zijn, doch hij, was niet verschenen.

De gastvrouw, die een partij tric-trac had gespeeld met een ouden, jichtigen marquis, zette zich naast Henriëtte en luisterde een oogenblik. naar het zingen van de jonge comtesse d'Orsan^

Sluiten