Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Madame de Priaville raakte even Henriëtte's wang met haar waaier. „Chérie, wij durven alles aan," zeide zij lachend, maar zonder vroolijkheid. Daarna stond zij op en drentelde naar het andere vertrek, waar juist zacht, ietwat ingehouden applaus bijval betuigde aan een jeugdig paar, dat, door in zeer simpele kleeding een gratievollen dans uit te voeren, het spreekwoord: „Bonne renommee veut mieux que ceinture dorée" had uitgebeeld.

Onder de gasten werd met spottende fluisterstemmen de vraag besproken, of de jonge duc de Mireux, die den dans had uitgevoerd, dat spreekwoord juist gekozen zou hebben, omdat op zijn goeden naam nogal wat viel aan te merken. „En zijn costuum daarentegen is steeds tgiJn de puntjes verzorgd."

„Zoo is de vertooning een teeken zijner nederigheid. Hij stelt zichzelf achter bij iemand met een onbevlekte reputatie..." viel de abbé in, die juist van de speeltafel was opgestaan.

Préveux, leider der vertooningen, merkte met spijt op, dat Henriëtte Amélie zich niet bij de kijkenden had gevoegd.

Sluiten