Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beloofd, dezen avond niet te zullen ontbreken en met haar te soupeeren.

Mogelijk kwam hij nog; wellicht ook had hij een of andere conferentie, of werkte hij. Maar de gedachte, dat één van deze dingen in staat zou zijn, hem een bezoek bij haar te doen verzuimen, was bitter en moeilijk te verduwen.

Ook dat hij niet schreef: de vicomtesse wilde informeeren bij de bedienden, of misschien la petite posté een brief had gebracht.

Een nieuwe vertooning was begonnen, waar met echte vroolijkheid om gelachen werd.

De duc de Truville, met gansch zwart gemaakt gelaat, en zijn kleine vrouwtje, dat hem onder den dans — een soort van negerpas, uit Amerika overgewaaid — met haar kanten zakdoekje het gezicht poogde schoon te vegen.

„A la ver la tête d'un More on perd sa lessive."

De oplossing was gemakkelijk gevonden. Maar men bewonderde het idee van den negerachtigen dans en dat man en vrouw tezamen optraden leek gedurfd. Iets dat alleen te vergeven was omdat de duc en duchesse de Truville nog in hunne wittebroodsweken leefden.

Sluiten