Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wagen van Auxerre een kist mee, geadresseerd aan Monsieur Delarme. De douanen openen de kist en blijven verstijfd van schrik, met wijdgesperde, ontzette oogen naar den inhoud staren."

De abbé wachtte even, maar niemand deed een vraag of drong aan op doorspreken. Men was gewend den verteller tijd te gunnen.

Na een oogenblik vervolgde de abbé:

„Tusschen flarden van kleeren lag daar een menschelijk [lichaam, zwart verkoold, met holle oogen en ontvleesde handen..."

„Abbé, uw verhaal wordt griezelig!" waarschuwde de vicomtesse en raakte even den arm van den verteller met haar waaier aan.

En een jonge vrouw fluisterde een oudere, die naast haar stond, in: „Goddank! iets om van te droomen, nachten lang!"

De abbé had de woorden verstaan.

„Wanneer u ontstellende droomen zoekt, Madame, dan raad ik u aan, bij het verdere de vingers in de ooren te houden en de werking uwer verbeelding niet te storen."

Maar de jonge vrouw verzocht gretig om het vervolg.

Sluiten